AVISO LEGAL
1. Informazioa emateko betebeharra.

34/2002ko Legearen 10.artikulua, uztaileko 11a, jasotzen du Informazioa Emateko Betebeharra, Informazio Zerbitzuak eta Merkataritza Elektronikoa eta 56/2007ko Legean, 4. artikuluan, laugarren atalean, abenduko 28a, Informazio Gizartea Sustatzeko Neurriak, eta honako datu hauek jasotzen dira:

EASO CONSTRUCCIONES Y REFORMAS S.L. CIF: B-20899415 zenbakiarekin Donostiako merkataritza erregistroan erregistratuta dago (aurrerantzean ‘EASO’), eta Tejería kalea 15, etxabea, 20012 Donostia ezarritako lekua, http://www.creaso.net (aurrerantzean ‘web-a’) Internet atariko iaioa da, eta honen kudeaketa eta sustapena Easo Construcciones y Reformas S.L (aurrerantzean ‘EASO’) CIF: : B-20899415 eta Tejería kalea 15, etxabea, 20012 Donostiari dagokio.

2. Zerbitzuen deskribapena.

EASO Web orriaren bidez edukiak, zerbitzuak eta ekimenak (aurrerantzean ‘Zerbitzuak’) eskaintzen ditu, hartzailearen onarpenagatik baldintzaturik geratuz. Eta hau ezinbestekoa da edozein dauden zerbitzutan parte hartu ahal izateko edo etorkizunean sortu edo publikoaren esku egon ahal direnak. Web gunearen erabilera, erabiltzailearen papera eta deskribatutako baldintza guztien onarpena dakar.

3. Ezarritako araudia.

Baldintza Orokor hauek ez dute Zerbitzuen araudi aplikagarri osoa osatzen. Hain zuzen ere, EASOk Zerbitzuak eskaini ditzake Web gunearen bidez euren baldintza propioekin, eta kasu horretan, aurretik komunikatuko zaio erabiltzaileari. Baldintza partikularretako zerbitzuen parte hartzea edo jasotzea, edozein kasuan froga hauen onarpena suposatzen du. Kasu hauetan Baldintza Orokorrak aplikatuko dira baldintza bereziak arautzen ez dituzten kasu guztietan eta ez dutenean kontraesanen.

4. Erantzukizun salbuespena.

EASOk ez du erabiltzaileak web-an topatu ditzakeen programen, informazioen edo iritzien kalitatea, zehaztasuna, fidagarritasuna, zuzentasuna, datuen osotasuna edo moraltasuna bermatzen, beren jatorria edozein dela ere. Ondorioz, erabiltzailea eduki hori eskuratzeagatik, baita haren erreprodukzioa edo zabalkundeagatik sor ziratekeen ondorio, kalte edo ekintzen erantzukizunak onartzen ditu.

Edonola ere EASO ez da edozein eten edo web orriaren sarbide jarraipen faltaren arduraduna izango, nahiz eta EASOren ekintzagatik edo besteen ekintzaz edo ekintza hutsarengatik.

EASO ez da arduraduna, eta ez du bermatzen, besteen konpromisoa Datuen Babesaren araudia eta Gizarte eta Merkataritza Elektronikoen betetzean. Gainera, ez da arduratzen Web gunearen loturen edukien osotasunaz eta zehaztasunaz.

Fitxeroaren arduraduna martxan jarri ditu legez eskatzen diren datu pertsonalen babeserako beharrezkoak diren prozesuak, eta onartzen du instalatu dituela neurri tekniko guztiak, emandako datuen galtzea, gaizki erabiltzea, aldatzea, baimenik gabeko sartzea eta lapurreta saihesteko. Hala ere, erabiltzaileak jakiten du komunikazioen segurtasuna sarearen bidez ez dela erabat segurua.

5. Urratzeak.

EASO ez da erabiltzaileak egin ahal dezaketen urratzen arduraduna izango, nahiz eta urratze hauek beste erabiltzaileei edo hirugarrenei eragin; hauetan sartzen dira: jabetza intelektualaren eskubideak, copyright-a, markak, patentea, informazio konfidentziala edota beste edozein jabetza intelektuala edo industriala. Halaber, EASOk ez du erantzungo beste erabiltzaile edo hirugarrenen intimitate pertsonalen, ohore edota norbere irudi urratzeaz. Hau gertatzen bada, urratzailearen ardura izango da, kasuan, foroan egindako adierazpenak, erabiltzaileen iritziak edo material ala irudi audiobisualak. Erabiltzaileak onartzen du bere ardura eta arau horien urratzearen ondorioak, eta behartzen da EASO kalterik eta edozein erreklamazio gabe geratzea arrazoi horregatik.

Hain zuzen ere, EASO ez da erabilgarritasun teknikoaren erantzule, edukiaren, ezta erabiltzailearen kontsulta edo erabileraren ondorioz jaso daitekeen kalteaz arduraduna egiten; eskainitako edukien kontsulten ondorioz banner, botoi, edota loturen bidez ailegatu dezaketen uneetara. Erabiltzaileak elkartutako gune hauetan informazio pertsonala eskatzen duten inkestak edo formularioak aurki ditzake, hainbat arrazoiengatik. Erabiltzailea aske da hauek onartzeko ala ez, baina onartzen baditu harreman zuzena ezartzen du web gune horrekin, eta baliteke EASOk ez duela harremana web gune horrekin. Kasu honetan, gune horrek bere konfidentzialtasun arauak eta bere baldintza orokorrak ditu, eta erabiltzaileak kontsultatuko beharko ditu, eta bere kasuan onartu. EASOk ez du bermatzen datu pertsonalen eta elkarte informazioen araudia betetzen dutela esandako guneak, zerbitzuak hirugarrenei eskaintzen dietela eta ez da arduratzen gune horien bidez egindako edozein motatako kalte, bereziki, eta adibide gisa, hauek eragindakoak:

Mesedez, edonork ohartzen bada hemen adierazitako edozein arau edo lege hausten dela, beste erabiltzaile edo atzerriko zerbitzu hornitzaile baten aldetik, gurekin harremanetan jarri ahalik eta lasterren gure mailaren bidez: creaso@creaso.net

6. Egile-eskubideak.

6.1. Erabiltzaileak gunean dauden elementu eta erabilgarritasuna legediaren egile-eskubideak eta jabetza intelektuala eta industriala esklusiboki EASOrena direla aitortu eta onartzen du. Hain zuzen ere, erabiltzaileak aitortzen eta bermatzen du guneko edukiak erreproduzitzeko, komunikatzeko, banatzeko edo eraldatzeko baimenik ez duela, EASOk agindu zehatza eman gabe. Hau ez betetzeagatik sor daitezken ondorioak legea hausten duen erabiltzaileari dagozkio.

6.2. Web gunearen erabiltzaileek edukiak (edozein motatakoa: ikus-entzunezkoak, adibidez, bideoak, audio edo literatur sorkuntzak) hauen jatorria zehazteko eskatuko zaie, edukien jatorria, jabetza eta edukia lortzeko erabili duten metodoa, alegia. Informazio hori egiazkoa eta egiaztagarria izan behar da EASOk hala eskatzen badu.

7. Bideoen igotzea eta web loturak.

7.1- Erabiltzaile bakoitzak bermatzen du bidezko titularra, originala edo eratorrikoa den eta berak eransten dituen edukien ustiapenaren arduraduna dela. Erabiltzaile bakoitzak EASOri baimena ematen dio web bidez helarazitako edukiak erreproduzitzeko, banatzeko, publikoki erakusteko, zabaltzeko eta publikoaren eskura jartzeko; helburua edozein delarik (komertziala, publizitatekoa edo beste edozein motatakoa), onartutako gehienezko denboraz, 1/1996 apirilaren 12ko Legegintzako Errege Dekretuak aitortzen duen bezala. Dekretu honek Jabetza Intelektualen Legeak onartzen du. EASOk edukien zabalkuntzaren egokitasuna erabakiko du eta teknologiaren bidez eraldatu eta egokitu dezake formatu hoberenean jarriz edozein komunikazio bidez zabaltzeko.

7.2- Edonola ere, holako edukiak (erabiltzaile batengatik egindako edozein audiobisual motatako azalpen edota ekarpen) ez daude baimenduak: (1) Hirugarrenen jabetza, hala nola, copyright, produktuen markak, patenteak, merkataritza sekretuak edo konfidentzialtasun betebeharrak urra litzatekeen edukiak. (2) Edozein pertsona, enpresa, elkarte edo hirugarren bat difamatu edo kaltetu dezaketen edukiak. (3) Edozein pertsonaren pribatasunean edo duintasunean eragina izan dezaketen edukiak. (4) Hirugarrenei dagozkien eskubide esklusiboa edo ohore eta norbere irudiaren arauak, Espainian dagoen indarreko legearen arabera urratzen duten edukiak. (5) Arraza, sexua, erlijioa, nazionalitatea, iritzi, ezgaitasuna edo beste edozein egoera pertsonal edo sozialari bereizketa egiten duten edukiak. (6) Edozein pertsonarentzat jazarpena suposa dezaketen edukiak. (7) Pornografikoa, lizuna edo profanoa suerta daitezken edukiak. (8) EASOren iritziz, legez kanpo sustatzen eta iradokitzen duten edukiak, eta lege aplikagarriak edo web editoriala urratzen dituzten edukiak. EASOk ez du erabiltzaileen edukien fidagarritasuna eta baliagarritasuna zilegitzen eta ez da edozeinen transmisio, banaketa, erreprodukzio, metatze, lorbide, eskuragarritasuna edo harreraren kalteaz erantzule izango.

7.3- Erabiltzaileak EASOri aitortzen, konfirmatzen eta ziurtatzen dio: a)Edukien edo bidaltzen diren materialen egile-eskubideen sorketa duela eta aitortzen du hauek originalak direla eta ez direla hirugarren baten plagioa, edo bere kasuan eskubide eta beharreko baimen guztiak dituela. b) Erabiltzailearen desberdinak diren pertsonak agertzen diren argazki edota bideotan, honek haien baimena duela EASOri eskubideak emateko, denak helduak direla eta bere baimena ematen dutela eta gunearen bidaltzearen ondorioak bermatzen dituela. Erabiltzailearen honako bermea sare sozialeko edukierako ere balio du. c)Gunean sartutako eduki audiobisualetan agertzen diren pertsonen baimena duela eta beraz, EASOri bermatzen dio honako dokumentuan agertzen diren eskubideen erabilera baketsua. d) Ematen dituen edukiak ez dutela gunearen funtzionamendu normala, EASOren ekipo informatikoa, beste erabiltzaileen edo hirugarrenena trabatuko birus edo beste edozein elementu kaltegarriarekin. EASO, legeak onartzen duen neurrian, ez da sofware akatsen kalte, edukian sor ditzakeen kalteen eta birusek sistema informatikoetan, dokumentu elektronikoetan eta erabiltzaileen fitxeroetan eragin ahal dituzten aldaketen arduraduna egiten. e) Behin gunean bere idatzizko edo audiobisual edukia jarri/zabaldu Lege ohar honetan agertzen diren baldintzak onartzen dituela. f) Aurreko paragrafoetan ezarritako bermeak eta web orriaren agerpenaren urraketaren ondorioz suertatu daitezken erreklamazioak onartzen ditu EASOk kontzeptu horiengatik indemnizazio guztia bermatuz.

8. Erabiltzailearen mugak.

Erabiltzaileak hitzematen du guneko zerbitzuak moralaren, ordena publikoaren eta legearen aurkako aktibitateak ez burutzera eta orokorrean baldintza hauen erabilera ona egingo duela. Erabiltzaileak bere burua behartzen du publizitate jarduera edo ustiapen komertziala ez egitera eta identitate faltsu bat ez erabiltzera, baita inolaz ere ez mozorrotzeko mezuaren jatorria edo eskatu gabeko publizitatea bidaltzea. EASOk deskubritzen badu, zuzenean edo hirugarrenen bidez, indarrean dagoen legea edo hirugarrenen eskubideak, baldintza hauek , web gunearen arauak urratzen duten edukiak, edo hauek legez kanpo erabili, baimenik gabeko edo helburu iruzurrak lortzeko; EASOk baimenik gabe, eduki hauek ezabatzeko edo beste edozein neurri ezartzeko eskubidea du. Neurri bera aplikatuko da tamaina, formatua edo antzeko ezaugarriak dituzten edukiekin, detektatzen baldin bada web gunearen funtzionamendua oztopatzen dutela. EASOk edozein eduki onartzeko, argitaratzeko, erakusteko eta transmititzeko eskubidea du, beraz web gunearen bidez jasotzen diren edukiak ez dute esan nahi EASOk erabiltzaileen eskura jartzeko obligazioa duenik.

9. Zerbitzu eta edukien deuseztapena.

EASOk edozein unetan eta erantzukizunik gabe, web orriaren bidez eskaintzen diren zerbitzuak deuseztatzeko edo edukiak ezabatzeko eskubidea du.

10. Pribatasuna eta datu pertsonalen babesa.

15/1993ko, abenduaren 13ko, Lege Organikoak, Datu Pertsonalen Babesa, aitortzen duen bezala bere 5.artikuluan, erabiltzaileei informatzen zaie web gunearen bidezko formularioen bidez jasotzen diren datu pertsonalak, datu pertsonalentzako fitxero batean sartuko direla eta AEPD-ri deklaratuko zaiela beraien jabetza EASOrena dela. Fitxero honen helburuak honakoak dira: (i) web orriko produktu eta zerbitzuen komertzial ekimenetan parte har dezaketen eskaeren kudeaketa; (ii) deialdiak egiteko, posta elektronikoa eta telefono mugikorra erabili dezake, beste baliabideen artean; (iii)EASO S.L. Tejeria kalea 15, etxabea, 20012 de Donostia produktu eta zerbitzuen informazio ekintzak egin ditzake, eta berak, fitxeroaren arduraduna bezala, sartzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko edo datuen aurka egiteko eskubideak bermatzen ditu eta, bertako datuen erabilerako, beren konfidentzialtasuna errespetatzeko eta beren helburuentzako erabiltzeko konpromiso hartzen du, aipatu aurreko atalean ezarritakoaren arabera erabiltzeko.Eskubide horiek erabiltzeko eskatzaileak EASO Construcciones y reformas S.L., Tejeria kalea 15, etxabea, 20012 Donostia, helbidera idatzi beharko du ‘Erabiltzaile Atala’ adieraziz, izena emateko orriaren bidez, posta elektronikoaren bidez creaso@creaso.net-era edo gutun bat idatziz Datuen Babeserako Unitatera 1. Klausulan zehaztutako helbidera.Erabiltzaileek emandako datuak abenduko 21eko 1720/2007ko Dekretu Errealaren bermeen arabera gordetzen dira. Bertan, araudia onartzen dituen segurtasun neurri guztiekin betetzen da.

11. Baldintza orokorren aldaketak.

EASOk edozein momentutan Baldintza Orokorrak aldatzeko edo baliogabetzeko eskubidea du, baldintza berriak edo deuseztatutakoa komunikatzeko konpromisoa hartuz.

12. Erabiltzailearen erantzukizuna.

12.1- Erabiltzaileak berme eta betebeharrak ez betetzeagatik, lege-ohar honetan esaten den bezala, kostu, gastu eta bere kontra eman litzatekeen aurkako prozedura bermeak eta betebeharrak bere gain hartzen ditu.

12.2- Erabiltzailea edozein adierazpenak ez betetzeagatik eratorritako edozein gatazkaren erantzule izango da eta EASO indemnizatzeko konpromisoa hartzen du edozein berme ez betetzeagatik.

Merkatu azterketa.

34/2002 Legea betez, informatzen zaitugu, zure harremanetarako datuak erabili ditzakegula EASOren komertzial prospekzioak bidaltzeko, espresuki, gure posta elektronikora hau ez jasotzeko eskaera egin ezean.

14. Eskumena.

Baldintza Orokorren interpretazio, betetze eta efektuen alderdi arteko diferentzia gertatuko balitz ez bada bi alderditik akordio batera iristen, Espainiako jurisdikzio eta legera aurkeztuko dira gatazka konpontzeko. Web gunearen bidez eskaintzen den edozein zerbitzuaren harpidetza Baldintza Orokor hauen onartzea dakar. Erabiltzaileak baldintza hauek irakurri dituela eta osorik onartzen dituela aitortzen du.Donostian, 2016ko urtarrilaren 18a.